Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuý

Nguyên quán Diển Minh - Diễn Châu - Nghệ An

Sinh 1949

Hi sinh 28/12/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuý

  Nguyên quán Diển Minh - Diễn Châu - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuý, nguyên quán Diển Minh - Diễn Châu - Nghệ An, sinh 1949, hi sinh 28/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 1/12/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Bản Qua - Xã Bản Qua - Huyện Bát Xát - Lào Cai
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thuý

  Nguyên quán Văn Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Thuý, nguyên quán Văn Thành - Yên Thành - Nghệ An, sinh 1937, hi sinh 30/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...