Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ

Nguyên quán Nga Mỹ - Phú Bình - Bắc Thái

Sinh 1949

Hi sinh 11/01/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ

  Nguyên quán Tiên Sơn - Việt Yên - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ, nguyên quán Tiên Sơn - Việt Yên - Hà Bắc hi sinh 1/9/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ

  Nguyên quán Tân Hưng - Lạng Giang - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ, nguyên quán Tân Hưng - Lạng Giang - Hà Bắc hi sinh 20 - 04 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ

  Nguyên quán Ngọc Xá - Quế Vỏ - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ, nguyên quán Ngọc Xá - Quế Vỏ - Hà Bắc hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...