Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ

Nguyên quán Điện hoàng - Điện Châu - Nghệ An

Sinh 1956

Hi sinh 25/06/1978

Đơn vị C6 D6 E266

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ

  Nguyên quán Tiên Sơn - Việt Yên - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ, nguyên quán Tiên Sơn - Việt Yên - Hà Bắc hi sinh 1/9/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ

  Nguyên quán Tân Hưng - Lạng Giang - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ, nguyên quán Tân Hưng - Lạng Giang - Hà Bắc hi sinh 20 - 04 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ

  Nguyên quán Ngọc Xá - Quế Vỏ - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ, nguyên quán Ngọc Xá - Quế Vỏ - Hà Bắc hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ

  Nguyên quán Nga Mỹ - Phú Bình - Bắc Thái

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ, nguyên quán Nga Mỹ - Phú Bình - Bắc Thái, sinh 1949, hi sinh 11/01/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...