Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ

  Nguyên quán Tiên Sơn - Việt Yên - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ, nguyên quán Tiên Sơn - Việt Yên - Hà Bắc hi sinh 1/9/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ

  Nguyên quán Tân Hưng - Lạng Giang - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ, nguyên quán Tân Hưng - Lạng Giang - Hà Bắc hi sinh 20 - 04 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ

  Nguyên quán Ngọc Xá - Quế Vỏ - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ, nguyên quán Ngọc Xá - Quế Vỏ - Hà Bắc hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ

  Nguyên quán Nga Mỹ - Phú Bình - Bắc Thái

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ, nguyên quán Nga Mỹ - Phú Bình - Bắc Thái, sinh 1949, hi sinh 11/01/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...