Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thủy

Hi sinh 12/09/1974

Đơn vị D269

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh - Thạnh Hóa - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Đường 2 tháng 9, khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh
ĐT: 072 3844 140

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thủy

  Nguyên quán Thống Nhất - Gia Lộc - Hải Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thủy, nguyên quán Thống Nhất - Gia Lộc - Hải Dương hi sinh 8/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thủy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thủy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Ân Tường Tây - Bình Định
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thủy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thủy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thủy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thủy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 8/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - Phường Tân Biên - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thủy

  Nguyên quán Cẩm Giang - Cẩm Thủy - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thủy, nguyên quán Cẩm Giang - Cẩm Thủy - Thanh Hóa hi sinh 23/10/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...