Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thụy

Nguyên quán Vân Tạo - Thường Tín - Hà Tây

Sinh 1958

Hi sinh 30/12/1978

Cấp bậc Y tá

Đơn vị D Bộ D4 E 922 QĐ3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thụy

  Nguyên quán Quang Minh - Kim Anh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thụy, nguyên quán Quang Minh - Kim Anh - Vĩnh Phú, sinh 1942, hi sinh 3/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thụy

  Nguyên quán Động Lính - Thanh Ba - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thụy, nguyên quán Động Lính - Thanh Ba - Vĩnh Phú, sinh 1938, hi sinh 12/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thụy

  Nguyên quán Cấp Tiến - Châu Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thụy, nguyên quán Cấp Tiến - Châu Giang - Hải Hưng hi sinh 21/1/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thụy

  Nguyên quán Vân Tạo - Thường Tín - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thụy, nguyên quán Vân Tạo - Thường Tín - Hà Tây, sinh 1958, hi sinh 30/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...