Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tịch

Nguyên quán Hiền Nam - Kim Đồng - Hải Hưng

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Long - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/04/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tịch

  Nguyên quán Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tịch, nguyên quán Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1922, hi sinh 10/7/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Đại - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 12/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Đông Anh - Xã Tiên Dương - Huyện Đông Anh - Hà Nội
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Hiến Nam - Phường Hiến Nam - Thành Phố Hưng Yên - Hưng Yên
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 10/7/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...