Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiến

Nguyên quán Tân Tiến - Văn Lâm - Hải Hưng

Hi sinh 11/2/1971

Cấp bậc H2

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN VĨNH CỬU
kp8-TT Vĩnh An, , Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 3697959- 061.3861130(giám đốc)
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
KP2 - TT Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: 061.3962500

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Xuân

  Nguyên quán Yên Nhân - ý Yên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Xuân, nguyên quán Yên Nhân - ý Yên - Hà Nam Ninh, sinh 1940, hi sinh 18/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Xuân

  Nguyên quán Vạn Thái - ứng Hoà - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Xuân, nguyên quán Vạn Thái - ứng Hoà - Hà Tây hi sinh 27/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Xuân

  Nguyên quán Mai Dịch - Từ Liêm - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Xuân, nguyên quán Mai Dịch - Từ Liêm - Hà Nội, sinh 1960, hi sinh 4/4/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiến

  Nguyên quán Tiên Sơn - Tiên Phước - Quảng Nam

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiến, nguyên quán Tiên Sơn - Tiên Phước - Quảng Nam, sinh 1958, hi sinh 13/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...