Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiễn

Hi sinh 09/04/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thành - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Thành - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Thành - Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tiễn

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Tiễn, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1919, hi sinh 22 - 3 - 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tiễn

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Tiễn, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1919, hi sinh 22/3/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...