Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tinh

Nguyên quán Sơn Lại - Nho Quan - Hà Nam Ninh

Sinh 1940

Hi sinh 01/06/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tinh

  Nguyên quán Sơn Lại - Nho Quan - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tinh, nguyên quán Sơn Lại - Nho Quan - Hà Nam Ninh, sinh 1940, hi sinh 1/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại xã Hoàn trạch - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Tinh

  Nguyên quán Yên Sơn - Chiêm Hoá - Hà Tuyên

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Tinh, nguyên quán Yên Sơn - Chiêm Hoá - Hà Tuyên, sinh 1947, hi sinh 10/02/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...