Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tính

Nguyên quán Bình Minh - Khoái Châu - Hải Hưng

Hi sinh 5/3/1973

Cấp bậc H1

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cần Giờ - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ HUYỆN CẦN GIỜ
Thị trấn Cần Thạnh - huyện Cần Giờ - TP Hồ Chí Minh
ĐT: 01286176363
Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Đường Lương Văn Nho, Khu phố Giồng Ao, Thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ
ĐT: (083) 7 860 237 - (083) 8 740 572

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tính

  Nguyên quán Văn Sơn - Sơn Dương - Tuyên Quang

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tính, nguyên quán Văn Sơn - Sơn Dương - Tuyên Quang, sinh 1956, hi sinh 04/11/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tính

  Nguyên quán Trung từ - ứng Hoà - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tính, nguyên quán Trung từ - ứng Hoà - Hà Tây, sinh 1942, hi sinh 12/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tính

  Nguyên quán Minh Nhất - Gia Khánh - Ninh Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tính, nguyên quán Minh Nhất - Gia Khánh - Ninh Bình, sinh 1948, hi sinh 11/06/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tính

  Nguyên quán Lam Mẫu - Lục Nam - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tính, nguyên quán Lam Mẫu - Lục Nam - Hà Bắc, sinh 1949, hi sinh 13/01/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tính

  Nguyên quán đức Chính Hải Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tính, nguyên quán đức Chính Hải Dương hi sinh 11/03/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...