Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tô

Nguyên quán Ngọc Hiệp - Tân yên - Hà Bắc

Sinh 1959

Hi sinh 18/11/1980

Cấp bậc Cp

Đơn vị D3 - E271

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân , nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 18/11/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân , nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 10/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Phạm Xuân

  Nguyên quán Phú Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Phạm Xuân , nguyên quán Phú Thành - Yên Thành - Nghệ An hi sinh 1/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Xuân Hồng

  Nguyên quán Thắng Thủy – Vĩnh Bảo - Hải Phòng

  Liệt sĩ Xuân Hồng, nguyên quán Thắng Thủy – Vĩnh Bảo - Hải Phòng hi sinh 17/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...