Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toái

Nguyên quán Cẩm Giang - Cẩm Xuyên - Thanh Hóa

Sinh 1950

Hi sinh 11/5/1972

Cấp bậc H2 - CS

Đơn vị K9 - E271 - F302

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Hoà - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Hòa
ĐT825, Hậu Nghĩa, Đức Hòa
ĐT: (072) 3811128
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Nguyễn Trọng Thế, Hậu Nghĩa, Đức Hòa
ĐT: 072 3851 251 - (072) 3813505

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Đức Hòa - Thị trấn Hậu Nghĩa - Huyện Đức Hòa - Long An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Toái

  Nguyên quán Nam Anh - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Toái, nguyên quán Nam Anh - Nam Đàn - Nghệ An, sinh 1956, hi sinh 28/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Toái

  Nguyên quán Nam Anh - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Toái, nguyên quán Nam Anh - Nam Đàn - Nghệ An, sinh 1956, hi sinh 28/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Toái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Toái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 28/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...