Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toan

Nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị

Sinh 1956

Hi sinh 01/02/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toan

  Nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toan, nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1956, hi sinh 2/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 2/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Toan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Toan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Khu B - Nam Long - Xã Nam Thanh - Huyện Nam Trực - Nam Định
 4. Liệt sĩ Nguyễn Toan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Toan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đức Chánh - Xã Đức Chánh - Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi
 5. Xem thêm các kết quả khác...