Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toán

Nguyên quán Nam Ninh - Nam Định

Sinh 1960

Hi sinh 24/12/1978

Đơn vị C10 D9 E266

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toán

  Nguyên quán Nam Ninh - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toán, nguyên quán Nam Ninh - Nam Định, sinh 1960, hi sinh 24/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 24/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 4. Liệt sĩ Nguyễn Toán

  Nguyên quán Hải Thọ - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Toán, nguyên quán Hải Thọ - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1916, hi sinh 20 - 09 - 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thọ - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...