Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toàn

Nguyên quán Gia Lộc - Hải Dương

Sinh 1954

Hi sinh 03/10/1973

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toàn

  Nguyên quán Hoà Phong - Mỹ Hào

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toàn, nguyên quán Hoà Phong - Mỹ Hào hi sinh 6/4/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toàn

  Nguyên quán Hoà Phong - Mỹ Hào

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toàn, nguyên quán Hoà Phong - Mỹ Hào hi sinh 6/4/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toàn

  Nguyên quán Gia Lộc - Hải Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toàn, nguyên quán Gia Lộc - Hải Dương, sinh 1954, hi sinh 03/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ nguyễn xuân toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn xuân toàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1969, hiện đang yên nghỉ tại hương thuỷ - Phường Phú Bài - Thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế
 5. Xem thêm các kết quả khác...