Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toản

Nguyên quán Trường nguyên - Nam điển - Nam Ninh - Nam Định

Sinh 1958

Hi sinh 17/06/1978

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị C4D4E 52

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toản

  Nguyên quán Bình Bộ - Phong Châu - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toản, nguyên quán Bình Bộ - Phong Châu - Vĩnh Phú, sinh 1948, hi sinh 19/6/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toản

  Nguyên quán Trường nguyên - Nam điển - Nam Ninh - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toản, nguyên quán Trường nguyên - Nam điển - Nam Ninh - Nam Định, sinh 1958, hi sinh 17/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 17/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/6/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...