Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toản

Nguyên quán Bình Bộ - Phong Châu - Vĩnh Phú

Sinh 1948

Hi sinh 19/6/1981

Cấp bậc U2 - Ct

Đơn vị E96 - F39

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toản

  Nguyên quán Trường nguyên - Nam điển - Nam Ninh - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toản, nguyên quán Trường nguyên - Nam điển - Nam Ninh - Nam Định, sinh 1958, hi sinh 17/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toản

  Nguyên quán Trường nguyên - Nam điển - Nam Ninh - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toản, nguyên quán Trường nguyên - Nam điển - Nam Ninh - Nam Định, sinh 1958, hi sinh 17/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 17/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/6/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...