Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tôn

Nguyên quán Ân Thi - Hải Hưng

Hi sinh 25/4/1975

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban chỉ huy quân sự huyện Thống Nhất
Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất
ĐT: 3771906-3771908

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tôn

  Nguyên quán Ân Thi - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tôn, nguyên quán Ân Thi - Hải Hưng hi sinh 25/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - Huyện Thống Nhất - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Hương Khê - Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tôn

  Nguyên quán Vĩnh Hoà - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Tôn, nguyên quán Vĩnh Hoà - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1936, hi sinh 09/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Hoà - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...