Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tốn

Nguyên quán Hà Tây

Sinh 1947

Hi sinh 4/4/1975

Cấp bậc Cs

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Dầu Tiếng - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Hùng Vương, TT.Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng
ĐT: 0650 3561 143 - (0650) 3561 101 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tốn

  Nguyên quán Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tốn, nguyên quán Hà Tây, sinh 1947, hi sinh 4/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dầu Tiếng - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tốn

  Nguyên quán Vĩnh Hoà - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Tốn, nguyên quán Vĩnh Hoà - Vĩnh Linh - Quảng Trị hi sinh 05/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tốn

  Nguyên quán Quỳnh Đôi - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Tốn, nguyên quán Quỳnh Đôi - Quỳnh Lưu - Nghệ An, sinh 1926, hi sinh 29/09/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tốn

  Nguyên quán Hưng Lợi - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Tốn, nguyên quán Hưng Lợi - Hưng Nguyên - Nghệ An hi sinh 09/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...