Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tồn

Nguyên quán Đỗ Xuyên - Thanh Ba - Vĩnh Phú

Hi sinh 18/2/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tồn

  Nguyên quán Đỗ Xuyên - Thanh Ba - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tồn, nguyên quán Đỗ Xuyên - Thanh Ba - Vĩnh Phú hi sinh 18/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ nguyễn tồn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn tồn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tồn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tồn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 10/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Hương - Xã Hoài Hương - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tồn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tồn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Nhơn Phúc - Xã Nhơn Phúc - Huyện An Nhơn - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...