Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trí

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trí, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trí

  Nguyên quán Kỳ Lợi - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trí, nguyên quán Kỳ Lợi - Kỳ Anh - Hà Tĩnh, sinh 1946, hi sinh 21/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 4/1952, hiện đang yên nghỉ tại Mão Điền - Xã Mão Điền - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trí, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...