Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trì

Nguyên quán Trung Sơn - Đô Lương - Nghệ An

Sinh 1953

Hi sinh 15/1/1972

Cấp bậc Hạ sĩ

Đơn vị C21 - E27

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 7 Thị Trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0938.515.070 (Trưởng phòng) - 0973.059.888 (Phó phòng) - 0977.679.272 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trì

  Nguyên quán Trung Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trì, nguyên quán Trung Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh, sinh 1953, hi sinh 15/01/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trì

  Nguyên quán Quỳnh Minh - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trì, nguyên quán Quỳnh Minh - Quỳnh Lưu - Nghệ An, sinh 1943, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trì

  Nguyên quán Trung Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trì, nguyên quán Trung Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh, sinh 1953, hi sinh 15/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trì

  Nguyên quán Trung Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trì, nguyên quán Trung Sơn - Đô Lương - Nghệ An, sinh 1953, hi sinh 15/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...