Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Triều

Nguyên quán Nam Thắng - Nam Ninh - Hà Nam Ninh

Hi sinh 22/11/1979

Đơn vị C1 D8 E10

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Triều

  Nguyên quán Lương Sơn - Yên Lãng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Triều, nguyên quán Lương Sơn - Yên Lãng - Vĩnh Phú hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Triều

  Nguyên quán Nam Thắng - Nam Ninh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Triều, nguyên quán Nam Thắng - Nam Ninh - Hà Nam Ninh hi sinh 22/11/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Triều

  Nguyên quán Lương Sơn - Yên Lãng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Triều, nguyên quán Lương Sơn - Yên Lãng - Vĩnh Phú hi sinh 5/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Triều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Triều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/11/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh TG - Xã Trung An - Thành Phố Mỹ Tho - Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...