Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Triều

Nguyên quán Lương Sơn - Yên Lãng - Vĩnh Phú

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Triều

  Nguyên quán Nam Thắng - Nam Ninh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Triều, nguyên quán Nam Thắng - Nam Ninh - Hà Nam Ninh hi sinh 22/11/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Triều

  Nguyên quán Nam Thắng - Nam Ninh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Triều, nguyên quán Nam Thắng - Nam Ninh - Hà Nam Ninh hi sinh 22/11/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Triều

  Nguyên quán Lương Sơn - Yên Lãng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Triều, nguyên quán Lương Sơn - Yên Lãng - Vĩnh Phú hi sinh 5/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Triều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Triều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/11/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh TG - Xã Trung An - Thành Phố Mỹ Tho - Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...