Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Triệu

Nguyên quán Hưng Nguyên - Nghệ An

Hi sinh 30/4/1975

Cấp bậc Chiến sỉ - B1

Đơn vị F341

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban chỉ huy quân sự huyện Thống Nhất
Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất
ĐT: 3771906-3771908

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Triệu

  Nguyên quán Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Triệu, nguyên quán Hưng Nguyên - Nghệ An hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bạt Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bạt Triệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 8/9/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Liên Bạt - Xã Liên Bạt - Huyện Ứng Hòa - Hà Nội
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Triệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - Huyện Thống Nhất - Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Nguyễn triệu Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn triệu Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/6/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Vị xuyên - Thị Trấn Vị Xuyên - Huyện Vị Xuyên - Cao Bằng
 5. Xem thêm các kết quả khác...