Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trinh

Nguyên quán Hoà Tiến - Hoà Vang - Quảng Nam - Đà Nẵng

Sinh 1924

Hi sinh 26/01/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trinh

  Nguyên quán Thạch Bàn - Gia Lâm - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trinh, nguyên quán Thạch Bàn - Gia Lâm - Hà Nội hi sinh 28/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cần Giờ - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 29/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trinh

  Nguyên quán Hoà Tiến - Hoà Vang - Đà Nẵng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trinh, nguyên quán Hoà Tiến - Hoà Vang - Đà Nẵng, sinh 1924, hi sinh 26/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Đông Anh - Xã Tiên Dương - Huyện Đông Anh - Hà Nội
 5. Xem thêm các kết quả khác...