Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trúc

Nguyên quán Mộng hoá - Kỳ Sơn - Hòa Bình

Hi sinh 18/06/1974

Đơn vị E3F9

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trúc

  Nguyên quán Mộng hoá - Kỳ Sơn - Hòa Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trúc, nguyên quán Mộng hoá - Kỳ Sơn - Hòa Bình hi sinh 18/06/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/6/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Trúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...