Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung

Nguyên quán Hưng Long - Hưng Nguyên - Nghệ An

Sinh 1951

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trung Xuân

  Nguyên quán Tân Yên - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Xuân, nguyên quán Tân Yên - Hà Bắc, sinh 1952, hi sinh 15/7/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Trung Xuân

  Nguyên quán Cao Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Xuân, nguyên quán Cao Sơn - Anh Sơn - Nghệ An hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung

  Nguyên quán Nghĩa Hưng - Nghĩa Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung, nguyên quán Nghĩa Hưng - Nghĩa Đàn - Nghệ An, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Nghĩa Hưng - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung

  Nguyên quán Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung, nguyên quán Hà Nam Ninh, sinh 1956, hi sinh 7/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...