Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung

Nguyên quán Hà Nam Ninh

Sinh 1956

Hi sinh 7/12/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước
ĐT: 0651 3.568.924 - 06513.566.924 - 0919765118 (Trưởng phòng) - 01694 230449 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trung Xuân

  Nguyên quán Tân Yên - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Xuân, nguyên quán Tân Yên - Hà Bắc, sinh 1952, hi sinh 15/7/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Trung Xuân

  Nguyên quán Cao Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Xuân, nguyên quán Cao Sơn - Anh Sơn - Nghệ An hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung

  Nguyên quán Nghĩa Hưng - Nghĩa Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung, nguyên quán Nghĩa Hưng - Nghĩa Đàn - Nghệ An, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Nghĩa Hưng - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung

  Nguyên quán Hưng Long - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung, nguyên quán Hưng Long - Hưng Nguyên - Nghệ An, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...