Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tư

Nguyên quán Nam Hồng - Đông Anh - Thành phố Hà Nội

Sinh 1955

Hi sinh 12/11/1977

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị F10 QĐ3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân

  Nguyên quán Nam Hồng - Đông Anh - Hà Nội

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân , nguyên quán Nam Hồng - Đông Anh - Hà Nội, sinh 1955, hi sinh 12/11/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân , nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 12/11/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân , nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Khám Lạng - Huyện Lục Nam - Bắc Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân , nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Thọ Xương - Thành phố Bắc Giang - Bắc Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...