Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tụ

Nguyên quán Thọ Đức - Triệu Sơn - Thanh Hoá

Sinh 1946

Hi sinh 25/11/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tụ

  Nguyên quán Ngũ Lão - ứng Hoà - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tụ, nguyên quán Ngũ Lão - ứng Hoà - Hà Tây, sinh 1948, hi sinh 04/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tụ

  Nguyên quán Thọ Đức - Triệu Sơn - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tụ, nguyên quán Thọ Đức - Triệu Sơn - Thanh Hóa, sinh 1946, hi sinh 25/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tụ

  Nguyên quán Ngũ Lão - ứng Hoà - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tụ, nguyên quán Ngũ Lão - ứng Hoà - Hà Tây, sinh 1948, hi sinh 4/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...