Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tự

Nguyên quán Yên Bằng - ý Yên - Hà Nam Ninh

Sinh 1946

Hi sinh 16/04/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tự

  Nguyên quán Yên Bằng - ý Yên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tự, nguyên quán Yên Bằng - ý Yên - Hà Nam Ninh, sinh 1946, hi sinh 16/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại huyện Tuy An - Thị trấn Chí Thạnh - Huyện Tuy An - Phú Yên
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 16/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Phú - Xã Hoài Phú - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...