Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuấn

Nguyên quán Quảng Xương - Thanh Hoá

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuấn

  Nguyên quán Thượng Kim - Như Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuấn, nguyên quán Thượng Kim - Như Xuân - Thanh Hóa hi sinh 26/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuấn

  Nguyên quán Thượng Kim - Như Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuấn, nguyên quán Thượng Kim - Như Xuân - Thanh Hóa hi sinh 26/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 14/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Kon Tum - Phường Duy Tân - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/1966, hiện đang yên nghỉ tại Mão Điền - Xã Mão Điền - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Cam Lộ - Xã Cam Thành - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...