Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuất

Nguyên quán Khai Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

Hi sinh 6/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuất

  Nguyên quán Khánh Thủy - Yên Khánh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuất, nguyên quán Khánh Thủy - Yên Khánh - Hà Nam Ninh, sinh 1956, hi sinh 1/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuất

  Nguyên quán Khai Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuất, nguyên quán Khai Sơn - Anh Sơn - Nghệ An hi sinh 6/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuất, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý xã Thạch đà - Vĩnh Phúc
 5. Xem thêm các kết quả khác...