Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuệ

Sinh 1943

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuệ

  Nguyên quán Thái Học - Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuệ, nguyên quán Thái Học - Chí Linh - Hải Hưng, sinh 1952, hi sinh 04/01/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuệ

  Nguyên quán Phong Châu - Chương Mỹ - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuệ, nguyên quán Phong Châu - Chương Mỹ - Hà Tây, sinh 1943, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuệ

  Nguyên quán Thái Học - Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuệ, nguyên quán Thái Học - Chí Linh - Hải Hưng, sinh 1952, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuệ

  Nguyên quán Phong Châu - Chương Mỹ - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuệ, nguyên quán Phong Châu - Chương Mỹ - Hà Tây, sinh 1943, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...