Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuệ

Nguyên quán Phong Châu - Chương Mỹ - Hà Tây

Sinh 1943

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuệ

  Nguyên quán Thái Học - Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuệ, nguyên quán Thái Học - Chí Linh - Hải Hưng, sinh 1952, hi sinh 04/01/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuệ

  Nguyên quán Thái Học - Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuệ, nguyên quán Thái Học - Chí Linh - Hải Hưng, sinh 1952, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuệ

  Nguyên quán Phong Châu - Chương Mỹ - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuệ, nguyên quán Phong Châu - Chương Mỹ - Hà Tây, sinh 1943, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...