Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tung

Nguyên quán Châu Cân - Phú Xuyên - Hà Sơn Bình

Hi sinh 5/2/1979

Cấp bậc binh nhứt

Đơn vị E22 - F10

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tung

  Nguyên quán Châu Cân - Phú Xuyên - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tung, nguyên quán Châu Cân - Phú Xuyên - Hà Sơn Bình hi sinh 5/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 5/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Châu Can - Xã Châu Can - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại xã Quảng minh - Xã Quảng Minh - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 5/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...