Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng

Nguyên quán Phúc Thành - Yên Thành - Nghệ An

Hi sinh 01/3/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu 2, Thị trấn Huyện Yên Thành, Nghệ An
ĐT: 0912.681.014 (Trưởng phòng) - 0914.612.008 (Phó phòng) - 0912.884.800 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng

  Nguyên quán Quỳnh Giang - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng, nguyên quán Quỳnh Giang - Quỳnh Lưu - Nghệ An, sinh 1954, hi sinh 13/12/1997, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng

  Nguyên quán Hưng Long - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng, nguyên quán Hưng Long - Hưng Nguyên - Nghệ An, sinh 1948, hi sinh 12/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng

  Nguyên quán Đức Nhân - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng, nguyên quán Đức Nhân - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh, sinh 1945, hi sinh 25 - 06 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...