Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng

  Nguyên quán Quỳnh Giang - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng, nguyên quán Quỳnh Giang - Quỳnh Lưu - Nghệ An, sinh 1954, hi sinh 13/12/1997, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng

  Nguyên quán Phúc Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng, nguyên quán Phúc Thành - Yên Thành - Nghệ An hi sinh 01/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng

  Nguyên quán Hưng Long - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng, nguyên quán Hưng Long - Hưng Nguyên - Nghệ An, sinh 1948, hi sinh 12/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng

  Nguyên quán Đức Nhân - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng, nguyên quán Đức Nhân - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh, sinh 1945, hi sinh 25 - 06 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...