Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tương

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Chấp - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tương

  Nguyên quán Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tương, nguyên quán Hà Bắc hi sinh 25/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghi Lộc - Huyện Nghi Lộc - Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...