Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tường

Nguyên quán Cẩm Vinh - Cẩm Xuyên - Nghệ Tĩnh

Sinh 1950

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tường

  Nguyên quán Ý Yên - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tường, nguyên quán Ý Yên - Nam Định, sinh 1960, hi sinh 27/10/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tường

  Nguyên quán Văn An - Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tường, nguyên quán Văn An - Chí Linh - Hải Hưng, sinh 1948, hi sinh 22/05/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tường

  Nguyên quán Nam Cường - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tường, nguyên quán Nam Cường - Nam Đàn - Nghệ An, sinh 1947, hi sinh 29/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tường

  Nguyên quán Văn An - Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tường, nguyên quán Văn An - Chí Linh - Hải Hưng, sinh 1948, hi sinh 22/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...