Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tựu

Nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị

Sinh 1946

Hi sinh 06/06/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tựu

  Nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tựu, nguyên quán Vĩnh Nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1946, hi sinh 6/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tựu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Tân Chi - Xã Tân Chi - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tựu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 6/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tựu

  Nguyên quán Triệu Thượng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Tựu, nguyên quán Triệu Thượng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...