Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuý

Nguyên quán Thạch Trị - Thạch Hà - Hà Tĩnh

Hi sinh 01/03/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuý

  Nguyên quán Thạch Trị - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuý, nguyên quán Thạch Trị - Thạch Hà - Hà Tĩnh hi sinh 1/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Cộng Hoà - Xã Cộng Hòa - Huyện Nam Sách - Hải Dương
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tuý

  Nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Tuý, nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1954, hi sinh 01/05/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Lăng - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...