Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyên

Nguyên quán An Hà - Lạng Giang - Bắc Giang

Sinh 1957

Hi sinh 9/1/1979

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị E 210 F7

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 1, Thị Trấn, , Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
ĐT: 0663761022
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyên

  Nguyên quán An Hà - Lạng Giang - Bắc Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyên, nguyên quán An Hà - Lạng Giang - Bắc Giang, sinh 1957, hi sinh 09/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 9/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Bến Cầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 7/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Xuân Canh - Xã Xuân Canh - Huyện Đông Anh - Hà Nội
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Thọ Lộc - Xã Thọ Lộc - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội
 5. Xem thêm các kết quả khác...