Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyến

Nguyên quán Việt Hoà - Cẩm Giàng - Hải Hưng

Sinh 1945

Hi sinh 15/12/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 14/3/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyến

  Nguyên quán Việt Hoà - Cẩm Giàng - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyến, nguyên quán Việt Hoà - Cẩm Giàng - Hải Hưng, sinh 1945, hi sinh 15/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tuyến

  Nguyên quán Triệu Hoà - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Tuyến, nguyên quán Triệu Hoà - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1932, hi sinh 15/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Hòa - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...