Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyền

Nguyên quán Vĩnh nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị

Sinh 1934

Hi sinh 05/10/1966

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyền

  Nguyên quán Tân Yên - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyền, nguyên quán Tân Yên - Hà Bắc, sinh 1948, hi sinh 16/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Dầu Tiếng - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyền

  Nguyên quán Kỳ Lợi - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyền, nguyên quán Kỳ Lợi - Kỳ Anh - Hà Tĩnh hi sinh 8/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ - tỉnh Cần Thơ
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyền

  Nguyên quán Tân Yên - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyền, nguyên quán Tân Yên - Hà Bắc, sinh 1948, hi sinh 16/8/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dầu Tiếng - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyền

  Nguyên quán Vĩnh nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyền, nguyên quán Vĩnh nam - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1934, hi sinh 10/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...