Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyết

Nguyên quán Hoà Bình - Hiệp Hoà - Hà Bắc

Sinh 1945

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyết

  Nguyên quán Hoà Bình - Hiệp Hoà - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyết, nguyên quán Hoà Bình - Hiệp Hoà - Hà Bắc, sinh 1945, hi sinh 26/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại TP Cần Thơ - Cần Thơ
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1981, hiện đang yên nghỉ tại Biên giới tỉnh Đồng Tháp - Xã Phú Thọ - Huyện Tam Nông - Đồng Tháp
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Việt Hoà - Phường Việt Hoà - Thành phố Hải Dương - Hải Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...