Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuynh

Sinh 1954

Hi sinh 31/10/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuynh

  Nguyên quán Lam Sơn - Thanh Miện - Hải Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuynh, nguyên quán Lam Sơn - Thanh Miện - Hải Dương, sinh 1954, hi sinh 31/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuynh

  Nguyên quán Lam Sơn - Thanh Miện - Hải Dương

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuynh, nguyên quán Lam Sơn - Thanh Miện - Hải Dương, sinh 1954, hi sinh 31/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 15/6/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Trường Yên - Xã Trường Yên - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội
 4. Liệt sĩ Cao Xuân Tuynh

  Nguyên quán Phú Hòa - Tuyên Hóa - Quảng Bình

  Liệt sĩ Cao Xuân Tuynh, nguyên quán Phú Hòa - Tuyên Hóa - Quảng Bình hi sinh 9/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...