Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ty

Nguyên quán Hưng Lộc - Hưng Nguyên - Nghệ An

Hi sinh 10/2/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ty

  Nguyên quán Hưng Lộc - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ty, nguyên quán Hưng Lộc - Hưng Nguyên - Nghệ An hi sinh 10/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ty, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NT Tỉnh - Thành phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ty, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 7/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Hồng Dương - Huyện Thanh Oai - Hà Nội
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ty, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại xã Cự nẫm - Thành Phố Đồng Hới - Quảng Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...